به گزارش برنا آذربایجان‌غربی، اجرای نمایش عروسکی« دنیای زیبا» از روز 3 اسفندماه در مرکز فرهنگی و هنری شماره 2 مهاباد برای دانش‌آموزان مدارس این شهرستان آغاز شد.

نمایش عروسکی« دنیای زیبا» به منظور آشنایی کودکان با اهمیت حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تولید شده است.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده بیست اجرا برای دانش‌آموزان مدارس این شهرستان درنظرگرفته شده است.

کارگردانی نمایش عروسکی« دنیای زیبا» را شادی پاکزاد مربی مرکز فرهنگی و هنری شماره 2 مهاباد برعهده دارد.

گفتنی است نمایش« دنیای زیبا» جایزه اول بخش طراحی صحنه هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داد.

همچنین از موسیقی نمایش عروسکی« دنیای زیبا» نیز در هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تقدیر شد.