به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، سی و سومین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی کشور، صبح امروز چهارشنبه چهارم اسفند با حضور دکتر صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگانی از سراسر کشور در محل دانشگاه علوم پزشکی قزوین آغاز شد.

این همایش به صورت دو روزه برگزار می شود و شرکت کنندگان درباره مباحث ارائه شده در آن، تبادل نظر خواهند کرد.

دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاون توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه، دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مشاور وی در این زمینه، روسای مراکز توسعه و تحول اداری و بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت و حجت السلام و المسلمین ابوترابی، عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سخنرانان این همایش در نوبت صبح روز اول بودند.

این همایش در نوبت بعدازظهر با برپایی کارگاه های مختلف، ادامه خواهد داشت و روز دوم با صدور قطعنامه پایان می یابد.