به گزارش برنا لرستان به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان، دکتر محمدحسین امید، در حکمی دکتر سعیدفرح‌بخش را به مدت ۲۲ سال به عنوان رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان منصوب کرد.

فرح‌بخش، دارای مدرک دکترای مدیریت آموزشی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان است.

وی از تاریخ بیست و سوم آبان‌ماه سال‌جاری تاکنون به عنوان سرپرست، مسئولیت دانشگاه علمی‌کاربردی لرستان را برعهده