به گزارش برنا، ذکی اله خوشبخت پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: شهرداری اردبیل بودجه سال آینده خود را به مبلغ ۵۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به شورای شهر تقدیم کرده است.

وی افزود: شهرداری ۴۵۱ پروژه برای بودجه خود پیش‌بینی کرده و نزدیک به ۶۸ درصد از مبلغ بودجه به بخش عمرانی و مابقی به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تأکید کرد: با توجه به اهمیت تصویب به موقع بودجه و با هدف از دست ندادن فصل کاری، شورای شهر اردبیل در نظر دارد تا پایان اسفندماه کلیات بودجه را تصویب کند.

خوشبخت متذکر شد: به دلیل محدودیت زمانی باقی‌مانده در صورت لزوم شورای شهر جلسات روزانه ترتیب داده و تمامی مفاد بودجه را بررسی می‌کند.

وی تأکید کرد: هر چند می‌توان بررسی تفریغ بودجه را برای سال آینده انتقال داد اما ضروری است بودجه و متمم آن امسال به جمع‌بندی برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تأکید کرد: در بررسی بودجه بی‌شک مصالح شهر مدنظر قرار خواهد گرفت و مهم‌ترین پروژه‌هایی که اجرای آن برای توسعه شهر ضروری است موردتوجه خواهد بود.

خوشبخت افزود: علاوه بر این شهرداری اردبیل با محدودیت مالی مواجه است و به همین دلیل در بررسی بودجه نیز اجرای بهینه پروژه‌ها با توجه به وضعیت مالی شهرداری بررسی می‌شود.