به گزارش برنا، عدیل سروی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بخشی از برنامه‌های جهاد کشاورزی را توسعه شبکه‌های آبیاری عنوان کرد و افزود: برنامه سال جاری اجرای ۱۱.۸ هزار هکتار شبکه بود که با رشد مطلوب ۲۸۸ هزار هکتار تا پایان سال اجرا می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این توسعه سامانه‌های نوین آبیاری به میزان شش هزار هکتار برنامه‌ریزی شده که در حال حاضر چهار هزار هکتار اجرا می‌شود و با در نظر گرفتن طرح‌های نیمه‌تمام کل پیش‌بینی تا پایان سال محقق خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی استان بخشی از سیاست‌های اولویت‌دار این مجموعه را توسعه کشت گلخانه‌ای عنوان و اضافه کرد: برنامه‌ریزی صورت گرفته اجرای ۱۰۰ هکتار کشت گلخانه‌ای بود که هم اینک ۵۴ هکتار در دست اجرا است.

به گفته سروی در راستای تأمین نهاده‌های کشاورزی برای ۳۵ هزار تن برنامه‌ریزی شده که تا پایان سال ۳۹ هزار تن محقق خواهد شد.

وی تأکید کرد: علاوه بر این تأمین کود کشاورزی نیز به میزان ۹۰ هزار تن برنامه‌ریزی شده که تا پایان سال ۹۵ هزار تن محقق می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان در خصوص جذب مواد خام کشاورزی افزود: در سال جاری جذب ۵۲ هزار تن مواد خام برنامه‌ریزی شده بود اما در ۹ ماهه اول سال جاری با عملکرد مطلوب ۶۲ هزار تن جذب شد.

سروی تأکید کرد: جذب مواد خام شامل سردخانه، انبارهای سرد، کنستانتره میوه و صنایع تبدیلی است.