به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،نوجوانان آزادکار لرستانی در مسابقات کشتی آزاد  نوجوانان کشور خوش درخشیدند.

برپایه این گزارش در این رقابتها دو طلا ویک نقره ویک برنز سهم لرستانی ها در این دوره از مسابقات بود.

سیاوش ملکی فر در وزن 85کیلوگرم ومحمد رضا سادات در وزن 46کیلوگرم توانستند برسکوی نخست قرار بگیرند وهمچنین افشار رحمانی مقدم در وزن 42 کیلوگرم نشان نقره را کسب کرد وسهراب ادهم خلیلی نیز برسکوی سوم این رقابتها ایستاد .