به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حسین عباسی اظهار داشت:دفتر معاونت محیط زیست و توسعه پایدار در سال ۹۴ در وزارت تشکیل و سپس در اداره های کل ورزش و جوانان استان ها هم آغاز به کار کرد.

وی در خصوص هدف از تشکیل دفتر مشارکت جامعه ورزشی را حفظ و نگهداری محیط زیست دانست که با همکاری هیأت های ورزشی،مدیران،مجموعه های ورزشی و مدیران ستادی این مهم در حال شکل گیری است.

مسوول دفتر محیط زیست و توسعه پایدار اداره کل ورزش و جوانان استان با اشاره به اهمیت ورزش و حفظ محیط زیست تاکید کرد:رشته های ورزشی می توانند با ارتباط بین فضای محیط زیست سهم بسزایی داشته باشند.

عباسی با بیان اینکه در مهر ماه سال جاری یک دوره آموزشی پیرامون مباحث گوناگون محیط زیست در سطح استان برگزار شده،خاطر نشان کرد:موضوع سه شنبه های بدون خودرو نیز از زیر مجموعه ها و وظایف دفتر محیط زیست و توسعه پایدار اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی است،که با فعالیت های چشمگیر در سال ۹۵ مقام اول کشور را به دست آوریم.

وی در پایان تصریح کرد:بزودی شهرستانها و هیأت های ورزشی در طرح سه شنبه های بدون خودرو به طور گسترده مشارکت خواهند داشت.