به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، دکتر سید علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سی و سومین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع در دانشگاه  ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور اجرای سیاست درآمدزایی در حوزه سلامت را به نفع دانشگاه های علوم پزشکی دانست و اظهار کرد: با ارائه برنامه هایی می توان با آسیب شناسی درست و تلاش برای رفع موانع، به سمت درآمدزایی بیشتر حرکت کرد.

دکتر صدرالسادات افزود:این امر با تربیت نیروهای کارشناس آشنا به برنامه و با شناسایی ساختارهای نیازمند تغییر، محقق خواهد شد.

وی شناسایی ظرفیت های درآمدزا، اصلاح دستورالعمل و فرآیندها و استفاده از ظرفیت های واگذاری را از دیگر بسترهای درآمدزایی در این حوزه برشمرد.

دکتر صدرالسادات با ارائه گزارشی از دریافتی های سال جاری و برنامه تامین مالی تا پایان سال اظهار امیدواری کرد با دریافت اوراق مرابحه و همکاری سازمان های بیمه گر، تا قبل از پایان سال، شرایط مالی بهتری برای حوزه سلامت کشور، فراهم شود.

وی از اقدامات انجام شده برای تامین منابع هم گزارشی ارائه کرد و گفت: با فعال شدن کارگروه ها و استفاده از سامانه های طراحی شده می توان به سمت آینده بهتر حرکت کرد.

علوم پزشکی22