به گزارش برنا از سنندج، اسامی ۴۰ نفر از دانشجویان نمونه کشوری در سال ۹۵ منتشر شد از این تعداد ۱۳ نفر از دانشجویان نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی و ۲۷ نفر از دانشجویان نمونه دانشگاه‌های وزارت علوم هستند.

پیش برنامه بیست و پنجمین جشنواره تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری در دانشگاه تهران در حال برگزاری است و در این جشنواره از ۴۰ نفر از دانشجویان نمونه سال ۹۵ دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت و وزارت علوم تقدیر خواهد شد.

«برهان منصوری» از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بخش دانشجویان نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت و «سمیرا منصوری مجد» از دانشگاه کردستان در بخش دانشجویان نمونه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، 2 دانشجوی نمونه استان کردستان در سطح کشور هستند.