به گزارش برنا از سنندج، رضا شاکری، رئیس سابق امور اداری و پشتیبانی دانشگاه پیام نور کردستان طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت دخانیات ایران به عنوان مدیر جدید مجتمع دخانیات کردستان منصوب شد.

رضا شاکری، دبیر آموزش و پرورش شهرستان سقز، معاون فرماندار شهرستان سقز، سرپرست دانشگاه پیام نور سقز، قائم‌مقام دانشگاه پیام نور سنندج، مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور کردستان و مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه پیام نور کردستان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

یادآور می‌شود؛ با حکم محمدیان شمالی، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران،  رئیس سابق امور اداری و پشتیبانی دانشگاه پیام نور کردستان به عنوان مدیر مجتمع دخانیات کردستان منصوب شد.