به گزارش برنا، «دادور سهرابی» عنوان کرد: سنندج یکی از شهرستان های شاخص در حوزه کشاورزی است که چندین سال به صورت مستمر در چندین آیتم باغات؛ توت فرنگی، زنبور عسل تولید شیر رتبه های برتر کشوری و استانی را به خود اختصاص دهد.

سهرابی با اشاره به ظرفیت های باغداری در شهرستان سنندج  اظهار کرد: 75درصد توت فرنگی کشور در استان کردستان تولید و در بازارهای داخلی و خارج از استان عرضه می شود.

وی تصریح کرد: از این میزان تولید 2هزار و 720سهم استان کردستان می باشد و سهم شهرستان نیز یک هزار و 820هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج با اشاره به میزان تولید توت فرنگی در استان عنوان کرد: تولید محصول باغی توت فرنگی در استان کردستان در حدود 40هزار تن می باشد و میانگین تولید در شهرستان سنندج نیز 14تن می باشد

«دادور سهرابی» به رونق اقتصادی در بخش باغداری نیز اشاره کرد: میزان درآمدی که می توان برآورد کرد 28تا 40میلیون تومان در هکتار است البته در برخی مزارع این میزان افزایش پیدا می کند زیرا در برخی مزارع 60تن در هکتار محصول توت فرنگی برداشت شده است و سقف مطلوب 40تن می باشد.

وی در ادامه با اشاره به توسعه باغات استان عنوان کرد: ارقام جدیدی را از محصول توت فرنگی را وارد استان کرده ایم که علاوه بر این که در فصل بهار تولید دارند در فصل پاییز هم می توان محصول توت فرنگی را برداشت کرد که قیمت آن به 10هزار تومان هم می رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج تصریح کرد:  توجه به کشت توت فرنگی می تواند اشتغالزایی و رونق اقتصادی را در استان رونق بخشد و این ظرفیت در شهرستان بیشتر از سایر شهرستان های استان می باشد

«دادور سهرابی» پیرامون برخی شایعات پیرامون استفاده از کودهای شیمیایی وسموم در باغات اظهار کرد: این نوید را به مصرف کنندگان می دهیم که در تولید محصول توت فرنگی از کود شیمیایی استفاده نمی شود و توت فرنگی سالم ترین محصول می باشد