سرهنگ "فرزاد کریمی" در گفت و گو با خبرنگار برنا، اظهار داشت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی "گلوگاه" حین کنترل خودروهای عبوری مسیر "بانه به سقز" در بازرسی از یک دستگاه پژو 405، 104 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق کشف کردند.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه ارزش تقریبی گوشی های کشف شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و 50 میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: خودرو مذکور توقیف و ضمن دستگیری یک نفر در این رابطه پرونده ای تشکیل و به مرجع قضائی تحویل داده شد.