به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، منوچهر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سی و سومین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور گفت: در چند سال اخیر حوزه توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برای ضابطه مند کردن توزیع اعتبارات حوزه سلامت کشور و حاکم کردن ضابطه به جای رابطه اقدامات خوبی انجام داده که باید قدردانی کرد.

دکتر مهرام خواستار بازنگری در ساز و کار فرانشیزها، نظام تعرفه گذاری، نظام پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، خصوصی سازی و تعیین سقف برای درآمد توسط وزارت بهداشت شد.

وی ادامه داد: افزایش سالانه حقوق و دستمزد در بخش دولتی در دهه های اخیر، مناسب نبوده و با ادامه این رویه شاهد تقاضای اکثر متخصصان برای انتقال از این بخش به بخش خصوصی هستیم.

سی و سومین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، روزهای چهارم و پنجم اسفند، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می شود.

علوم پزشکی11