به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، روابط عمومی خراسان رضوی در بین استانهای کشور بعنوان شایسته تقدیر بر گزیده شد.