به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران؛فرماندار شهرستان گچساران در نشست کمیسیون حفاری این شهرستان گفت: با توجه به در پیش بودن تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و افزایش ترددها به منظور تسهیل در رفت و آمد مردم هرگونه حفاری در معابر اصلی به خصوص مرکز شهر ممنوع است.

رحیمی از دستگاه های خدمات رسان خواست نسبت به ترمیم محل های حفاری شده تا پیش از شروع تبلیغات انتخابات اقدام کنند.شهردار دوگنبدان هم گفت:به زودی طرح آسفالت معابر چندین محله شهر دوگنبدان آغاز می شود.زینل زاده از دستگاه های خدمات رسان خواست چنانچه در این محلات کارهای حفاری و توسعه شبکه دارند انجام دهند تا شهرداری برای آسفالت اقدام کند