به گزارش برنا، تصاویر حادثه ی سیل آذربایجان  ، واقعا وحشتناک است

خدایا تو که «نمرود» را هم در میان  موج پر آشوب دریا رها نساختی،چگونه بیچارگانی را از نظر دور داری ؟ بر نیمه جانان این حادثه رحمی بکن و آنها را به زندگی و آغوش پر مهر خانواده بر گردان .

 در حادثه ای که

هرچه بود از مال ومردم آب برد

زان گروه رفته طفلی ماند خرد

موج را گفتی بدان جانب مریز

ژاله را گفتی که رخسارش بشوی

لاله را گفتی در آن جانب بروی

گرگ را گفتی تن خردش مدر

دزد را گفتی گلو بندش مبر

اشک را گفتی که صبرش اندک است

رنج را گفتی مرنجان کودک است

هوش را گفتی که هشیاریش ده

بخت را گفتی جهانداریش ده

آخر آن نور تجلی دود شد

آن یتیم بی گنه نمرود شد

خدایا تو که احسانت را از چنان موجودی  هم دریغ نکردی به حق الرحم الرحمینی خود بر این کودکان مظلوم و بازماندگانش رحم فرما واحسان خود را از آن بی پناهان دریغ مدار .

خدایا به حق لطف و  احسانت ،به حق نور تابانت ،مگیر آشفته می گویم .اگر گیری ور اندازی چه غم داری ؟چه کم  داری ؟اما بر داغداری این خانواده ها که به گواهی آن تصاویر ویرانگر در اوج بی پناهی و صداهای گمگشته در میان طوفان و موج و سیل، نام مقدسات تو می برند ،راضی مباش  

خدایا

 ما ز حرص و آز خود را سوخته ایم

این دعا را هم ز تو آموخته ایم

حرمت آنکه دعا آموختی

واندر ین ظلمت ،چراغ افروختی

حرمت آنکه بر  دعامان امر کردی ای عجاب

این دعای خویش را کن مستجاب

 تصادیر حادثه ،واقعا دلخراش است