به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، شهیدان مدافع حرم محمد تاجیک و سید هادی حسینی از تیپ پرافتخار فاطمیون  بر روی دستان مردم پاکدشت تشییع شدند.