به گزارش خبر گزاری برنا در تهرا، امیر جاویدپور معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: این طرح منطقه ای پس از مطالعه و نیازسنجی از طرف کارشناسان ادارات مختلف معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21 با هدف تحقق جنبه ی عملی شهرداری به منزله نهادی اجتماعی و ارائه آموزش های موردنیاز بر اساس حیطه شناختی اقشار مختلف شهروندان ساکن محله در سرای محلات 13گانه این منطقهبه اجرا درآمده است.

وی در ادامه تصریح کرد: از جمله مهم ترین کارگاه های آموزشی که در این طرح منطقه ای در حال برگزاری است می توان به کارگاه "مهارت های زندگی" به عنوان یکی از عناوین اصلی اشاره کرد که با 10 مهارت از قبیل تصمیم گیری، ارتباط موثر، تفکر نقاد و خلاق، کنترل استرس، خشم و ... در سرای محلات13گانه این منطقه برپا می شود.

جاویدپور همچنین در خصوص سایر سرفصل های مطرح شده در قالب این کارگاه ها افزود: مباحث حقوقی، محیط زیست، ترافیک، خلافیت در کودکان، راهکارهای شاد زیستن در زندگی شهری، مهارتهای ارتباطی و ابراز وجود، مشارکت و بازی های گروهی، روانشناسی رنگ ها و تاثیر آن بر زندگی شهری، خودباوری اجنماعی، چگونه شهروندی دوست داشتنی باشیم و نحوه خرید و مصرف بهینه کالا از جمله دیگر سرفصل هایی است که در این کارگاه های آموزشی مطرح می شوند.