به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،ناصر حیدری پوری در نخستین نشست کمیته راهبردی دفتر مدیریت دانش بخش کشاورزی استان افزود:باید با ایجاد بانک اطلاعاتی ، بهره گیری از دانش مراکز آموزشی و دانشگاهی و اولویت بندی فعالیت ها در راستای تجاری سازی فعالیت های کشاورزی ، ایجاد اشتغال پایدار  و تولید با کیفیت گام برداشت.

وی تصریح کرد : یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد مستند سازی و آرشیو فعالیت ها با هدف بهره گیری آیندگان از تحقیقات و برنامه ها می باشد.

حیدری پوری افزود : بهره گیری از دانش متخصصان  دانشگاهی ، استفاده از امکانات بخش خصوصی،  استفاده از تجربه  افراد کارشناس  و کشاورزان پیشرو می تواند مارا در نزدیک شدن به اهدافمان یاری رساند.