به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، علی اکبر متقی فرد رییس سازمان جهادکشاورزی قزوین در دیدار با  محمد میثمی تبار مدیرکل دفتر آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی با بیان این مطلب افزود: کارشناسان بخش کشاورزی با فراگیری آموزش های عملی، میدانی، داخل مزارع و کشت و صنعت ها می توانند خدمات بهتر و بیشتری را به کشاورزان ارائه دهند.

وی اظهار کرد: طی سه سال گذشته 200نیروی جدید جذب جهادکشاورزی شده اند که باید آموزش های لازم و فنی جدید بخش کشاورزی به آنها ارائه شود تا بتوانند فن آوری های نوین را به کشاورزان نیز منتقل کنند.

متقی فرد بر لزوم ایجاد انگیزه، پویایی و فعالیت کارشناسان بخش کشاورزی برای رشد و توسعه این بخش تاکید کرد.

وی اضافه کرد: هر چقدر آموزش ها به کارشناسان عملی و اجرایی تر باشد، خروجی آن ملموس تر است و  شاهد رشد و پیشرفت بیشتر خواهیم بود.

این مقام مسوول بر لزوم توانمندسازی کارشناسان جدید الاستخدام برای ارائه خدمات بیشتر به کشاورزان و بهره برداران تاکید کرد.

متقی فرد از اجرای طرح آموزشی برای کارکنان جدید الاستخدام جهادکشاورزی استقبال کرد و گفت: آمادگی لازم برای اجرای این طرح در استان وجود دارد و قزوین به عنوان قطب مهم بخش کشاورزی کشور ظرفیت و بستر مناسبی برای اجرای اینگونه طرح ها دارد.