به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حجت الله آقاجانی مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: تعداد تشکلات کارگری و کارفرمایی استان قزوین در سال95 نسبت به سال گذشته آن افزایش بیش از 6درصدی را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل انجمن صنفی کارگری، انجمن صنفی کارفرمایی و نماینده کارگران با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با حائز اهمیت دانستن آموزش به اعضای تشکلات افزود: در سال95، 1765نفر ساعت دوره های آموزشی با سر فصل های مرتبط برای اعضای تشکلات کارگری و کارفرمایی برگزار گردیده است.

وی در پایان تعداد کل تشکلات دارای اعتبار استان قزوین در سال94 را 299مورد عنوان کرد و افزود: تعداد کل تشکلات دارای اعتبار استان قزوین در سال95 به 319مورد افزایش یافته است.