به گزارش برنا، رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آغاز فصل کشور طی روزهای 24 و 25 فروردین ماه در شیراز برگزار شد و بهنام شیری پرتابگر اردبیلی موفق شد با پرتاب دیسک خود به میزان 80/55 متر عنوان سوم این رقابتها را به خود اختصاص دهد .