به گزارش برنا،

مصطفی کافی صبح امروز در جلسه کمیته برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی متوسطه دوره اول استان اردبیل اظهار کرد: برگزاری این جشنواره نقش و تاثیر بسزایی در ارتقای کمی و کیفی دانش، نگرش و مهارتهای مربیان و دبیران در راستای ایجاد رقابت سالم بین مدرسان با تکیه بر کاربست روشهای تدریس فعال و موثر دارد.

وی افزود: جشنواره الگوهای برتر تدریس در اجرای راهکار سند تحول بنیادین مبنی بر توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندیهای حرفه‌ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصتهای بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی برگزار می‌شود.

کافی فراهم کردن فضای آموزش وپرورش برای رقابت مدرسان درس پرورشی را از عوامل ایجاد انگیزه در همکاران دانست و تصریح کرد: استقبال حداکثری همکاران از جشنواره نشات گرفته از تبلیغ و برنامه‌ریزی صحیح مسئولین پیگیری کننده است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا زمینه‌های انتقال یافته‌ها و تجربیات علمی همکارانی که در جشنواره‌ها رتبه‌های کشوری کسب می‌کنند برای سایر همکاران به نحو مقتضی فراهم شود.

رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش استان اردبیل نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته برگزاری جشنواره و تشریح دستورالعمل اجرایی جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی که به مناطق و نواحی ارسال شده است، گفت:  ارتقای کمی و کیفی شیوه‌های تدریس مربیان، مشاوران و دبیران درس تفکر وسبک زندگی، اصلاح و تغییر نگرشهای رایج و سنتی در شیوه‌های تدریس، شناسایی و ترویج سایر روشهای نوین یاددهی - یادگیری و بسط و توسعه آن  از مهمترین اهداف این جشنواره است.

سیدغلامحسن خلیلی موسوی با اشاره به کسب 6 رتبه برتر از بین 6 سهمیه راه یافته به مرحله کشوری از استان در سال تحصیلی گذشته از افزایش سهمیه استان توسط وزارت آموزش و پرورش در جشنواره امسال خبر داد و بر حضور حداکثری همکاران تاکید کرد.

وی تشکیل کارگاههای توانمندسازی برای مدرسان را با استفاده از مدرسان موفق و مجرب استانی ضروری دانست و افزود: این امر سبب ارتقای سطح کیفیت جشنواره در استان شده و احتمال کسب رتبه‌های برتر کشوری را افزایش می‌دهد.