به گزارش برنا آذربایجان غربی، مجدآراء رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با استاندار آذربایجان غربی دیدار کرد.

در این دیدار، مجدآراء گفت: امسال سال ورزش های همگانی در آذربایجان غربی نامگذاری شده است و تلاش گسترده ای برای توسعه سلامتی و نشاط مردم برداشته خواهد شد.
وی افزود: ورزش های همگانی موجب رشد سلامت و نشاط عمومی و کارآمدی ارتباطات اجتماعی و استحکام پیوندهای عاطفی در بین آحاد مردم می شود.

سعادت هم در این دیدار گفت: ما علاقمند به توسعه همه جانبه ورزش و حمایت جدی از آن هستیم.
وی افزود: عدم تحرک و داشتن برنامه های ورزشی منظم بخصوص در بین بانوان، معضلی جدی است که با گسترش زیرساخت های توسعه ورزش های همگانی می تواند به درستی حل شود.
استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد:  ابزار و لوازم ورزش های همگانی را بایدبه شکلی درست و شایسته در اختیار مردم قرار داد تا آنها بتوانند سهل و راحت ورزش کنند. ورزش را باید در ادارات نهادینه کنیم.
وی اضافه کرد: با برنامه ریزی درست و وظیفه مندی مبتنی بر تخصص و دانش روز می توان شرایط لازم برای گسترش فعالیت ها و برنامه های نشاط آور و تامین کننده سلامتی را احصاء کرد.
سعادت گفت: رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با استاندار آذربایجان غربی دیدار کرد

در پایان این دیدار، از سوی مجد آراء ابلاغ سفیر ورزش های همگانی به سعادت استاندار آذربایجان غربی اهدا شد.