به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، ابوالفضل ذوالقدر مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین افزود: مانور اطفاء حریق و امداد و نجات صبح روز دوشنبه 28فروردین ماه سال1396 از سوی سازمان آتش نشانی و به منظور هماهنگی بیشتر نیروهای عملیاتی ایستگاه های مختلف در امر امداد رسانی و ارزیابی و بررسی تجهیزات ساختمان های بلندمرتبه و همچنین مشخص شدن نقاط ضعف و قوت احتمالی در مواجهه با اینگونه حوادث در ساختمان های بلند مرتبه سارا موتور قزوین برگزار گردید.

ذوالقدر ادامه داد: در این مانور که با مشارکت نیروی انتظامی، ستاد بحران و اورژانس برگزار شد، تعداد 8دستگاه خودروی اطفاء حریق و امداد و نجات و 25نیروی عملیاتی از ایستگاه های شماره2، 4، 6 و 7  آتش نشانی در محل حضور یافتند و به محض رسیدن به محل حادثه از طریق شیلنگ کشی در مسیر راه پله ها خود را به محل حریق واقع در طبقه دهم این ساختمان رسانده و نسبت به اطفاء حریق و ایمن سازی صحنه حادثه اقدام نمودند.

 وی ادامه داد: همچنین این افراد تعدادی از نفرات محبوس شده در ساختمان را توسط شوتینگ نجات خودروی نردبان 55متری آتش نشانی از ارتفاع حدود 35متری به پایین انتقال دادند.

ذوالقدر در پایان خاطرنشان کرد: این مانور تحت نظارت مدیران و روسای ایستگاه های آتش نشانی قزوین برگزار شد و تمامی موارد حائز اهمیت در این مانور جهت بررسی، ارزیابی و تحلیل بیشتر ثبت گردید.

آتش نشانی2