به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان، فرزانه جمال شرف گفت: استان لرستان در زمره استانهای کمتر توسعه یافته کشور قراردارد که خوشبختانه در سال 95 از لحاظ شاخص های ورزشی نسبت به سال های گذشته رشد خوبی داشته است ولی دربین استان برتر قرار نگرفته است.
مسئول ورزش بانوان لرستان گفت: رشد شاخص های ورزش بانوان لرستان در افزایش تعدادورزشکاران سازمان یافته، بیمه ورزشی، کیفیت مدالها و کسب سهمیه مسابقات پارالمپیک اتفاق افتاده است و همین باعث شده تا فاصله ما با وضعیت مطلوب و برتر بودن چند قدم کوتاه باشد .که آنهم امیدواریم با همکاری و تلاش مدیرکل و مسئولان استانی ، محقق شود.
جمال شرف گفت: طی بررسی های انجام شده استان لرستان از جمله استانهای معدودی بوده که در مسابقات پارالمپیک در 2 رشته ورزشی سهمیه بانوان را داشته است.
مسئول ورزش بانوان لرستان گفت: بانوان در سال 95 موفق شده اند 7 مدال جهانی را برای لرستان به ارمغان بیاورند و در اکثر شاخص ها رشد خوبی داشته باند که نتیجه کلی آن رضایت وزیر ورزش و جوانان از رشد و توسعه ورزش بانوان می باشد.