به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین در دیدار با سیدسیاوش شمسی پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: مشکلات زیست محیطی همواره یکی از مهمترین چالش های امروز حوزه صنعت می باشد که در این راستا واحدهای صنعتی دارای آلایندگی زیاد به هیچ وجه در داخل شهرکها و نواحی صنعتی اجازه استقرار ندارند چراکه معتقدیم توسعه صنعتی با رویکرد حفظ محیط زیست میسر است.

وی با اشاره به ضرورت پیشگامی شهرکهای صنعتی در صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار عنوان کرد: شهرکهای صنعتی در ساماندهی صنایع پیشرو و تاثیرگذار بوده و در ارتقاء فرهنگ حفظ و صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار کشور نیز طلایه دار و پیشگام است.

در ادامه  سیاوش شمسی پور  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به تعامل مثبت شرکت شهرکهای صنعتی با محیط زیست قزوین گفت: دفع پسماند، ایجاد فضای سبز، تامین آب، توسعه فضای سبز، احداث تصفیه خانه، ایجاد آبیاری قطره ای و استفاده از پساب تصفیه خانه اقدامات موثری است که توسط شرکت شهرکهای صنعتی قزوین انجام شده است.

وی افزود: شهرک صنعتی کاسپین با توجه به رعایت نمودن اکثر ضوابط زیست محیطی به عنوان شهرک صنعتی نمونه و سبز کشور به سازمان محیط زیست معرفی می شود.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و پرسنل واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای آشنایی با مسائل زیست محیطی خبر داد.

این نشست تخصصی جهت رفع موانع تولید و تسهیل در روند توسعه شهرکهای صنعتی و تعامل و همکاری بیشتر این دو دستگاه اجرایی تشکیل شد.