به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین طی حکمی اعضای کمیته شورای راهبری توسعه مدیریت این اداره کل را با هدف افزایش جلب رضایتمندی ارباب رجوع و پاسداشت حقوق شهروندی و در راستای توجه به بخشنامه مصوب معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در رابطه با موضوع ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری منصوب  کرد.

در بخشی از این حکم ابلاغی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی برای این اعضا که مدت آن یکسال می باشد آمده است: با توجه به این ابلاغ ضرورت دارد تا با حضور موثر و مستمر در جلسات و با رعایت شرح وظایف ابلاغی نسبت به ایجاد زمینه های افزایش رضایتمندی ارباب رجوع در این اداره کل اقدام نموده و بسترهای پاسداشت حقوق شهروندی را فراهم آورید.

اسماعیل حافظی، نبی الله آذربایجانی، محسن اسماعیلی، جعفر قزوینیان، عباس پور قادر، محمدحسین میرصادقی، سیدهادی ابراهیمی، سیامک پزشکی فر، سیدحسن مومنی، حامد مکملی و علی نصری به عنوان دبیر اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.