به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی؛ در این جلسه مصطفی مرادی فر (دبیر بازنگری آیین نامه های فدراسیون)، سید حسن سبزواری (رییس کمیته فنی زورخانه ای فدراسیون)، محمد جعفر پور (رییس کمیته داوران زورخانه ای فدراسیون)، علیرضا غلامی (رییس کمیته مربیان فدراسیون)، روسا و مسوولین هیئت های پهلوانی و زورخانه ای استانهای مرکزی، اصفهان، قم، قزوین و البرز حضور داشتند.

بنابراین گزارش پیش نویس آیین نامه، مقررات و قوانین رقابتهای زورخانه ای که پیش از این توسط کمیته بازنگری آیین نامه ها تدوین گردیده است مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ایین انتخاب مسوولین کمیته های مربیان، داوران و مرشدان منطقه 6 برگزار گردید.

در کمیته مرشدان اکبرحاج ولیان (قزوین) ، منوچهرآشوری (اصفهان) و مهدی تمولی (البرز) کاندیدای این تصدی شده بودند که در نهایت اکبر حاج ولیان توانست با کسب اکثریت آرا به عنوان مسوول کمیته مرشدان منطقه 6 کشور انتخاب شود.

بر همین اساس در کمیته داوران نیز حبیب الله ارباب پور (اصفهان) ، حسین نجار (البرز) ، انصاری و حاج ملامحمدی کاندیدای این تصدی شده بودند که حبیب الله ارباب پور توانست با کسب اکثریت آرا به عنوان مسوول کمیته داوران منطقه 6 کشور انتخاب شود.

در کمیته مربیان نیز علی چگینی (قزوین)، مرتضی هاشمی (اصفهان) ، اصغرآخوندلو و نیکان شمس (مرکزی) کاندیدای این تصدی شده بودند که نیکان شمس توانست با کسب اکثریت آرا به عنوان مسوول کمیته مربیان منطقه 6 کشور انتخاب شود.

گفتنی است تیمور همتی (ریییس هیئت استان مرکزی) به عنوان دبیر منطقه 6 پهلوانی و زورخانه ای کشور فعالیت دارد.