به گزارش خبرگزاری برناازلرستان  ،نشست تخصصی برنامه ریزی برای طرح حضور موثر ورزشکاران لرستان در مسابقات المپیک و پار المپیک و مسابقات آسیایی و پار آسیایی ،در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان بر گزار شد.
در این جلسه که با حضورعلی یاور عزیزپور فرد مدیرکل ورزش و جوانان،ضرغام علیجانی معاون توسعه،فرهاد دیناروند معاون ورزشی،آرش قیاسیان مسئول پایگاه قهرمانی و مصطفی بهرامی برگزار شد، مصوب شد که جهت آماده سازی ورزشکاران برای مسابقات پیش رو آنها ، تحقیقات لازم نسبت به ورزشکاران پیشنهادی حضور در این مسابقات آتی، انجام و تست و غربالگری های تخصصی در رشته های مربوطه ورزشی انها در پایگاه قهرمانی انجام شود.
دیناروند معاون ورزشی اداره کل نیز گفت: نرم افزاری وجود دارد که نرم بازی های آسیایی در آن موجود است و ما باید یکدوره غربالگری در تمام رشته ها را طبق شاخص های آن نرم افزار انجام داده واگر ورزشکاران ما واقعأ توانایی کسب مدال را دارند انتخاب و به مسابقات اعزام شوند .
 
آرش قیاسیان مسئول پایگاه قهرمانی نیز گفت:ما در این پایگاه این آمادگی را داریم که ورزشکاران هر رشته ورزشی را مورد تست و آنها را غربال و افراد واجد شرایط جهت اعزام به مسابقات آماده شده تا تعداد مدال آوری ورزشکاران ما در این مسابقات بالا رود.