به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ، ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای شرکت در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا اعلام شد که بر اساس آن فرشاد بلفکه به عنوان نماینده ایران در این‌مسابقات در وزن 71 به روی تشک می رود.