به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مسعود نصرتی شهردار قزوین و رییس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم در 6ماهه قبل موفق شده است تمامی 11بند قطعنامه اجلاس جهانی جاده ابریشم را با مشارکت تمام شهرهای عضو شروع کند.

نصرتی افزود: با شروع تمامی 11بند قطعنامه اجلاس جهانی جاده ابریشم، موفقیت هایی برای اهداف اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با تشکیل کارگروه های تخصصی حاصل شده است.

وی بیان کرد: اکنون 39شهر ایرانی و 24شهر خارجی عضو این مجمع هستند و میزبان برنامه های اجلاس نیز طی توافق اعضا برای 3سال متوالی ترکیه، افغانستان و ایتالیا خواهند بود.

شهردار قزوین به بیانیه یازدهمین اجلاس جاده ابریشم هم اشاره کرد و گفت: در ابتدای این بیانیه آمده است ما نمایندگان شهرهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی جاده ابریشم و نمایندگان مجمع شهروندان جهانی از گوشه و کنار جهان خود را پایبند به پارادایم اجلاس یازدهم (صلح و همزیستی مسالمت آمیز با مشارکت همه شهروندان به منظور تحقق توسعه پایدار در شهرها با بهره گیری از دیپلماسی شهری در مسیر هشت هزار کیلومتری جاده ابریشم) می دانیم و معتقدیم می توانیم در کلیه ابعاد کارکردی شهرها اعم از حمل ونقل، سکونت، فعالیت و اوقات فراغت با مهیا نمودن بستر ارتباطی تنگاتنگ و مستمر و در یک معادله هم افزا (سینرژیک) با یکدیگر محیط زندگی مان را به مکان و فضایی بهتر، زیباتر و سرزنده تر تبدیل نماییم و برای دستیابی به اهداف مورد انتظار از این اجلاس، بیانیه ذیل را مورد اجماع قرار دادیم تا از این بستر، دنیایمان را به مکانی با احساس رضایت فزاینده نزدیک نماییم.

وی گفت: بند یک این بیانیه بر اساس پیام تأکید دبیرکل سازمان ملل متحد "شهرهای شرکت کننده موافقت کرده اند که تجارب خود را در زمینه کیفیت زندگی و تنظیم فرآیندهای ارتقاء آن در جهت اهداف توسعه پایدار تبادل نمایند است.

رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم افزود: بند 2 این بیانیه "به استناد پیام رسمی ریاست سازمان برنامه اسکان بشر و تآکید بر تأسیس مجمع همبستگی جاده ابریشم برای تعامل با سازمان ملل متحد و در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار با موافقت شرکت کنندگان مجمع مذکور و عضویت شهرها و نهادها و سازمان ها و... پس از احراز قرار گیری ایشان در مسیر توسط پایگاه پژوهشی، این مجمع تأسیس می گردد." می باشد.

وی گفت: در بند 3 این بیانیه آمده است "شهرهای شرکت کننده بر اساس ارائه گزارشی از برنامه شکوفایی شهری اسکان بشر ملل متحد موافقت کردند که ساختاری مشخص برای الحاق شهرها به این برنامه جهانی توسط مجمع همبستگی شهرهای راه های ابریشم با همکاری بین برنامه اسکان بشر ملل متحد، مجمع جهانی شهرهای اسلامی و بنیاد جهانی رهبران شهری تعیین و ارائه گردد.

نصرتی ادامه داد: بند چهار این بیانیه "تأکید بر مصوبه نشست سوم و چهارم آگوست 2016 اجلاس ژنو در مقر سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد سازمان اقتصادی کشورهای راه ابریشم به عنوان یکی از برنامه های مصوب پایلوت بین المللی شکوفایی شهری که این سازمان یک هولدینگ تجاری متعلق به شهرداری های مسیر است و سعی خواهد نمود با ایجاد جهش در گردش مالی شهرداری ها و با استفاده از فرصتهای بین المللی اجلاس راه ابریشم ضمن ایجاد امکانات ویژه برای شهرها، شهر را به عنوان یک شهر اقتصادی دارای ابتکار عمل در مقیاس بین المللی معرفی نماید است.

وی بیان کرد: در بند5 این بیانیه آمده است، "بی شک رشد و تعالی شهرهایمان در جایگاه کانون های جمعیتی متراکم و فشرده، ابتدا در درون ذهن هایمان شکل گرفته است و بازتاب آن در قالب رفتار و ارزش هایمان به نمایش درآمده و در بستر کالبد و محیط فیزیکی شهرهایمان تجسم و تبلور خواهد یافت و رشد و تعالی واقعی با اعتقاد به سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، انسانی و نمادین استقرار خواهد یافت.

نصرتی به بند6 این بیانیه اشاره و بیان کرد: "ما بر این باوریم که شهرهایمان متعلق به همه شهروندانش فارغ از جنسیت، نژاد، زبان، رنگ، ملیت و مذهب آنها است. به گونه ای که با احترام به تفاوت ها و تمایزها و برخورداری متناسب و متوازن همه آنها، می توانیم حاکمیت واژه مقدس و ستودنی (عدالت) را به نظاره بنشینیم به گونه ای که شهروندان شهرهایمان هویت خود را گره خورده به مکان زندگی و آبادانی آن را مستلزم مشارکت و ایفای نقش فعال، پویا و کارامد در اداره و مدیریت آن می دانند و ایمان دارند اقتصاد آنها ارتباط معنا دار، مستقیم و دوسویه با حیات اقتصادی شهرهایشان دارد." موضوع بند6 این بیانیه است.

نصرتی گفت: بند7 این بیانیه "استراتژی توسعه ی شهرهای واقع در مسیر جاده ابریشم، افزایش قابلیت زندگی و قابلیت حرکت در شهر و میان شهرها می باشد و ثروت های مادی، فرهنگی و اقتصادی در شهرها پنهان شده است. بنابراین راه استفاده مطلوب از این ثروت ها، اجرای بازآفرینی شهری است و شهرها شایسته ی توجه ویژه به حقوق انسانها به ویژه حقوق زنان و کودکان می باشند." است.

وی گفت: بند8 این بیانیه نیز "معتقدیم نقش مهم، حیاتی و تاریخی راه ها و از جمله جاده ابریشم و در جایگاه تبادل و جا به جایی کالا، فرهنگ، سرمایه انسانی ، فن آوری و اندیشه ها در قرن بیست و یکم نه تنها کمرنگ نشده بلکه با توجه به رشد روز افزون جمعیت و لزوم تأمین نیاز و خواسته های شهروندان و دسترسی مطلوب آنها ، اهمیت جاده ها را صد چندان نموده است و با علم به اینکه با آغاز موج سوم تحولات زندگی بشری (عصر ارتباطات)، شکل و نقش جاده ها از ماهیت تبادل زمینی و دریایی، در یک شبکه جهانی و فضای جریان نمود و عینیت یافته است. می توانیم با درک و فهم درست و صحیحی از تحولات و کارکردها و ایجاد مجامع و همگرایی های منطقه ای با رصد نمودن روندهای جهانی، انتقال دانش، علم، فناوری، محصولات و در نهایت آسایش و آرامش به منظور تأمین کیفیت زندگی در حال شکوفایی را در بستر ها و شیوه های جدید مهیا نماییم." است.

شهردار قزوین "امنیت به عنوان مقوله ای مهم و پیش شرط سرمایه گذاری برای احیای مسیر ابریشم و ضروری است که باید در این زمینه تلاش کرد و ما بر این باوریم که مقوله امنیت وابسته به همزیستی مسالمت آمیز و فهم و درک مشترک و احترام به تفاوت ها و تمایزهاست و امنیت به تنهایی از ناحیه مدیران شهری و سیاستمداران تأمین نخواهد شد و شهروندان ایفاگر نقش خواهند بود و همگی باور داریم با استقرار صلح و همزیستی مسالمت آمیز، منافع مشترک برای همگان به ارمغان آورده خواهد شد."، "همگی حاضرین خود را متعهد می دانند که با برنامه ریزی بهینه جهت تحقق مواردی شامل برگزاری جشنواره ها، سمینارهای مشترک، تأسیس نهادهای مشارکتی پژوهشی و آموزشی با مشارکت شهرهای در مسیر جاده ابریشم اقدامات لازم را معمول نمایند." و " پیرو تفاهم نامه شهرداری قزوین و سازمان WCO در تاریخ 10 ماه می 2015 که قزوین رسماً به عنوان مرکز شهروندان جهانی جاده ابریشم SRCWC معرفی گردیده، شرکت کنندگان در این اجلاس توافق می نمایند که کاروانسرای سعدالسلطنه را نیز به عنوان بزرگترین مجموعه تاریخی راه ابریشم و مقصد ویژه گردشگری به رسمیت بشناسند." را از بندهای 9، 10 و 11 این بیانیه عنوان کرد.