جعفر فهیمی روز سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان اردبیل افزود: وضعیت دست اندازها و سرعت گیرها موجب آزرده خاطر شهروندان شده و ساماندهی و حذف آنها ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: وضعیت شهر اردبیل به لحاظ وجود دست اندازها در هیج جای کشور متصور نیست و لازم است برای ساماندهی آنها مطالعات لازم از طریق مشاور انجام شود.
فهیمی افزود: بیشتر سرعت گیرهای ایجاد شده غیراستاندارد بوده و موجب ایجاد ترافیک و تصادفات درون و برون شهری می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین مطالعات طرح تفصیلی و ترافیکی شهر اردبیل را ضروری دانست و گفت: برای مطالعات طرح تفصیلی هفت میلیارد و ٥٠٠ میلیون ریال و برای مطالعه طرح ترافیک اردبیل چهار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که شهرداری اردبیل باید این مطالعات را در دستور کار قرار بدهد.
فهیمی با بیان اینکه مطالعات طرح باید اولویت بندی شود اظهار کرد: شهرداری اردبیل اولویت را در تکمیل مطالعات طرح تفصیلی و ترافیک بگذارد تا ضمن آسیب شناسی این مطالعات با واقعیت شهر تطبیق داشته باشد.
وی خواستار ساماندهی وضعیت ترافیک این شهر شد و گفت: بسیاری از شهروندان از ترافیک موجود ناراضی هستند.
رحیم آقا محمدی ، رئیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل هم در این جلسه گفت: موافق حذف سرعت گیرها هستیم اما لازم است جلسه هایی برای چگونگی حذف سرعت گیرها تشکیل شود.