به گزارش برنا،در این حکم آمده است: با عنایت به تعهد ، شایستگی و سابقه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست جهاد دانشگاهی واحد اردبیل منصوب می شوید و انتظار دارد تمام مساعی خود را برای توسعه و ارتقای بیش از پیش فعالیت های آن واحد به کار ببندید.
این حکم افزوده است: امید می رود با اتکال به خداوند متعال و با همفکری و همکاری جهادگران جهاد دانشگاهی در آن واحد و امکانات و تجربیات موجود، در انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید.
همچنین دکتر طیبی ، رئیس جهاد دانشگاهی از تلاش های صادقانه دکتر رامز نصیری صالح در طول بیش از سه سال تصدی ریاست جهاد دانشگاهی استان اردبیل تشکر کرده است.
اوچی اردبیلی پیش از این سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان اردبیل بود.
فعالیت مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی استان اردبیل از سال 89 آغاز شده و 6 شش رشته گرافیک ، حسابداری دولتی ، نرم افزار کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و مهندسی تکنولوژی اطلاعات در این مرکز دایر بوده و 314 نفر در این رشته ها مشغول به تحصیل هستند.
برنامه های پژوهشی گیاهان دارویی ، پژوهش در فعالیت مهندسی بافت استخوان و راه اندازی مرکز درمان ناباروری قفقاز از جمله فعالیت های شاخص جهاد دانشگاهی استان اردبیل است.