به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛  مرتضی امیدی معاون فرهنگی وامور جوانان اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی افزود: جشنواره امید ونشاط با همکاری دستگاههای عضو ستاد ساماندهی امور جوانان  با هدف تجلیل از  جوانان نخبه وایجاد نشاط وشادابی در بین جوانان برگزار خواهد شد

وی بیان داشت : درطول هفته جوان  طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در دوشهر اراک وساوه دو جشنواره امید ونشاط برگزار می شود

معاون فرهنگی وامرو جوانان اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی ادامه داد: در تمامی شهرهای استان  بمناسبت هفته جوانا برنامه های متنوع ومختلفی برگزار خواهد شد

امیدی خاطر نشان کرد: در این جشنواره  ها از جوانان نخبه در حوزه هایی مختلف اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، قرآنی، فرهنگی ، مخترع و... تجلیل بعمل خواهد آمد

معاون فرهنگی وامور جوانان اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی تصریح کرد: در حاشیه این جشنواره نیز از دستگاههای اجرایی فعال در حوزه جوانان  تقدیر بعمل خواهد آمد

امیدی در پایان گفت: این جشنواره ها با حضور مسئولین ومقامات کشوری واستانی برگزار خواهدشد