به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مهدی سالیانی در این خصوص اظهار داشت: پروژه هایی که از امروز به مدت دو هفته توسط 15گروه از ناظرین عالی استان بازدید وارزیابی می شود , از اعتباری بالغ بر9950میلیارد ریال برخوردارند.

وی افزود: از این تعداد حدود 1800 پروژه با اعتباری بالغ بر حدود 6980میلیاردریال ماهیت احداثی دارد و عمده پروژه ها در حوزه های راه, ابنیه, آب, کشاورزی و انرژی است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، از جمله نتایج بازدیدها را ارائه گزارش کمی و کیفی کلیه طرح ها , احصاء پروژه های نیمه تمام از نظر تعدادی و نیز اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح های نیمه تمام دانست.

سالیانی ادامه داد: بررسی طرح های مشکل دار و رفع معایب احتمالی طرح ها و کنترل هزینه تمام شده پروژه ها از دیگر نتایج بازدیدهای نظارت عالیه پروژه های استانی است