به گزارش خبرگزاری برناازلرستان به نقل ازخانه ملت، مجید کیانپوربا اشاره به آخرین وضعیت پروژه ملی آزاد راه تهران- شمال، گفت: با توجه به کمبود منابع مالی که این پروژه با آن دست به گریبان است باید روش جدیدی برای تامین مالی این پروژه درنظر گرفته شود.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه باید سرمایه گذار جدید وارد شود،افزود: با ادامه روند فعلی ساخت این آزادراه سال های سال به طول خواهد انجامید و شاید شاهد بهره برداری از برخی فازهای آن باشیم.

برنامه ریزی منسجم با تامین مالی مناسب می تواند قفل چندساله آزادراه تهران شمال را باز کند

وی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی منسجم با یک روش تامین مالی مناسب می تواند قفل چند ساله این آزادراه را باز کند، تصریح کرد: برای تکمیل آزادراه تهران- شمال باید از سرمایه هایی مردم استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه استفاده از سرمایه های مردم باید با تضمین دولت از حیث بازگشت سرمایه و همچنین با در نظر گرفتن این مهم که نرخ بازگشت نباید از نرخ فعلی بانک ها کمتر باشد همراه شود، گفت: باید به جای رسوب سرمایه ها در بانک ها با به گردش در آوردن آن در پروژه های ملی تکمیل آن ها را رقم بزنیم.

نرخ بازگشت سرمایه در پروژه های ملی باید نرخی قابل قبول باشد

وی با تاکید براینکه نرخ بازگشت سرمایه در پروژه های ملی باید نرخی قابل قبول باشد، افزود: در خصوص آزاد راه تهران شمال باید روش های تامین مالی مناسبی تعریف شود زیرا در حال حاضر بیشتر به منابع دولتی بسنده شده است.

کیان پور با بیان اینکه نه چینی ها و نه کشورهای دیگر نمی توانند تکمیل کننده آزادراه تهران شمال باشند، گفت: تکمیل کننده این آزاد راه تنها منابع خرد در دست مردم است.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه تعریف شرکت سهامدار پروژه در بورس می تواند تکمیل کننده آزاد راه تهران -شمال باشد، تصریح کرد:درصورتی که مردم بتوانند سهام این پروژه را در بورس خریداری کرده و دولت نیز به تضمین آن بپردازد قفل این پروژه 40 ساله شکسته خواهد شد.