به گزارش خبر گزاری برنا در  استان تهران، حجت‌الاسلام ناصر حیدری، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد گفت: اهمیت فریضه امر به معروف ونهی از منکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، برپا شده و جامعه اسلامی محقق می‌ شود. از این رو هرگاه در جامعه ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند، مرگ آن جامعه حتمی خواهد بود.

حیدری، افزود: امر به معروف در تمام عرصه های زندگی دارای تأثیر گذاری سازنده در فرد و جامعه است و در تمام حوزه های مربوط به حیات فردی و اجتماعی، نشانه های این تأثیر گذاری را می توان مشاهده کرد.

سرپرست تبلیغات اسلامی ملارد، ۷ اردیبهشت جاری در جلسه ستاد امر به معروف، تأکید کرد: اگر جامعه ای بخواهد اخلاق و ارزش های آن ماندگار بماند و دچار زوال و نابودی نشود، بهترین و مؤثرترین وسیله پاسداری از آن، امر به معروف ونهی از منکر است.