به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، محمد حسین بازگیر در  در جمع خبرنگاران، درباره پایشهای واحدهای آلاینده شهر تهران در سال 96 اظهار کرد: پایشهای سال جدید نیز از بعد از تعطیلات نوروزی با همان حساسیت روزهای انتهایی سال در حال انجام است.
 
وی ادامه داد: گشتهای شبانه بازرسان محیط زیست از واحدهایی که شب هنگام به کار و فعالیت می‌پردازند انجام می‌گیرد و به‌طور حتم با متخلفانی که محیط زیست را آلوده کنند برخورد خواهیم کرد.
 
رییس محیط زیست شهر تهران افزود: در طی مدت بازرسی از واحدهای آلاینده و حتی مراکز درمانی شهر تهران اخطاریه‌هایی را صادر کرده‌ایم؛ تعدادی از واحدها که به اخطاریه‌ها توجهی نداشته‌اند نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
 
به گفته بازگیر، آلودگی هوا، آلودگی صوتیف مدیریت پسماند و عدم انطباق نحوه فعالیت با نوع مجوز دریافت شده از جمله موارد پایشها و بازرسیهای اداره کل محیط زیست است.
 
وی تصریح کرد: بازرسان ما چک لیست بازرسی را به‌طور کامل نسبت به صنایع آلاینده و حتی مراکز درمانی دارای مشکل همراه دارند و بررسیها به‌طور کامل انجام می‌گیرد؛ برخی واحدها نیز با شکایتهای مردمی مواجه می‌شوند که ما بر اساس وظایف خود آنها را از لحاظ زیست محیطی بررسی می‌کنیم.