به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛رییس اداره حفاظت ازمحیط زیست شهرستان پلدختر از دستگیری صیادان متخلف در این شهرستان خبرداد.

امیرمحمدی نژاد با بیان این مطلب افزود:نیروهای اجرایی محیط زیست پلدختر در یک اقدام غافلگیرانه و عملیاتی موفق شدند گروهی از صیادان غیر مجاز را در منطقه پاعلم و پل زال دستگیرکنند.

وی با بیان اینکه ازاین صیادان متخلف  103قطعه ماهی و تعداد10تور راه بند کشف و ضبط شد افزود:.لازم به ذکر است جریمه زیست محیطی هر قطعه ماهی یک میلیون ریال می باشد لذا از دوستداران محیط زیست تقاضا می شود در صورت هرگونه تخلف زیست محیطی با سامانه 1540تماس بگیرند.