به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛همایش دوچرخه سواری همگانی با هدف ارتقای فرهنگ سلامت و با حضور جمعی از جوانان لرستانی برگزارشد.

در این همایش که با شرکت جمع زیادی از جوانان ازنا برگزار شد دوچرخه سواران مسیر بلوار ولی عصر تا میدان صادقی را پیمودند و در پایان به نفرات اول تا سوم جایزه داده شد .

افراد ذیل نیز به عنوان نفرات برتر معرفی شدند:

نفر اول آقای محمد رضا عبدالوند .

نفر دوم آقای امیرحسین مهدوی و سفر سوم آقای محمد تیموری