به گزارش خبرگزاری برناازلرستان، نفرات برتر در رده سنی نونهالان نفر سوم پارسا رستمی از خرم آباد،نفر دوم علیرضا زندبصیر از خرم آباد ونفر اول نیمامافی ازبروجرد

نفرات برتر در رده سنی نوجوانان:نفر سوم کسرا رستمی ازخرم آباد،نفر دوم حسین زنده کار ازخرم آباد و نفر اول سینا کرمی از خرم آباد

نفرات برتردر رده سنی جوانان:نفر سوم حسن دارابی از نوراباد،نفردوم مهران بیاتانی از خرم آباد و نفر اول حسین لک از دورود

نفرات برتر رده سنی بزرگسالان:نفر سوم حسین مرادی از بروجرد،نفر دوم کیوان اکبری از بروجرد و نفر اول عارف لک از دورود