به گزارش خبرگزاری برنا ، ساده و باهوش، دلنشین و کاربلد. همه ی ما به یک نفرِ دومِ نیاز داریم. فرقی نمی کند رئیس جمهور باشیم یا مغازه دار، یکی را باید کنارمان داشته باشیم، یکی که سر بزنگاه سورپرایزمان کند، یکی که حرف بزند و گوشه ی لب مان لبخند سبز کند. 
 همه‌ یِ نفرِ دوم ها کاش اینطور قوی باشند، همه یِ نفرِ دوم ها کاش به همین خوبی سرِ ذوق بیاورند. کاش کاش کاش.
عیبِ جامعه یِ در حال توسعه یِ ما به وضوح مشخص است، قالیباف و قالیباف ها از ناشتای صبح تا خوابِ شب برای اول شدن و اول بودن تلاش می کنند! 
دم رسانه ی ملی گرم، هر چند ناخواسته و به اجبار بود، اما همین مناظره یِ اول خیلی ها را به بودنِ آدم های نفرِ دومِ خاص، دلگرم  کرد.