به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مسابقات شطرنج سریع هفتگی استان قزوین با شرکت نوزده شطرنج باز در خانه شطرنج مجموعه غدیر برگزار شد که در پایان مهرداد صداقتی با کیش و مات کردن حریفان عنوان قهرمان این مسابقات را به خود اختصاص داد.

آبتین عطاخان و حسن نیک فطرت هم در مکان های دوم و سوم این رقابتها که به صورت سریع و هفتگی در قزوین برگزار می شود قرار گرفتند.

صداقتی از شطرنج بازان جوان و با آتیه استان قزوین محسوب می شود که عناوین متعددی را در کارنامه دارد.