به گزارش خبر گزای برنا در استان تهران،  بهزاد هرمزی امروز در گفت‌‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: استقرار شوراهای اسلامی یکی از حرکت‌های اساسی در جهت تحقق حاکمیت اراده ملت بر سرنوشت خویش بوده است. آفرینش و ابتکار، مولود خرد جمعی است و ازاین‌ رو در جامعه‌ای که نظام شورایی حاکمیت دارد اسباب شکوفایی و پیشرفت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مهیا خواهد شد .

وی بیان کرد: اگرچه روحیه کارگروهی در جامعه ما رشد چندانی ندارد اما باید بکوشیم در راه تصمیم‌گیری جمعی و شورایی بر اساس قانون و مقررات حرکت کنیم و مسیر رشد را بپیماییم .

رئیس شورای اسلامی شهر قدس تصریح کرد: خدا بزرگ را شاکریم که فرصت تصمیم‌گیری و خدمت‌گزاری را نصیب منتخبان دوره چهارم شورای اسلامی شهر قدس کرد، هریک از ما اعتماد شما عزیزان را به خود برای همیشه چون نگینی گران‌بها در خانه دل جا داده و اطمینان شما را به خویشتن جزء افتخارات خود می‌پنداریم و به شکرانه الطاف خداوندی در خدمت‌گزاری تا سر حد توان می‌کوشیم تا امانت‌های گران‌قدر شما را پاسداری کنیم .

وی خاطرنشان کرد: اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر قدس این فرصت ارزشمند را غنیمت شمرد و با تمام وجود کوشید تا به رسالت اصلی شورای شهر یعنی «حافظ منافع مردم بودن» معنا ببخشد .

هرمزی گفت: اعضای شورای اسلامی شهر قدس نهایت تلاش خود را در بهبود ساختار شهری و تأمین منابع مالی و انسانی برای نیل به این هدف مهم کرد و بدون تردید آنچه تاکنون انجام شده است بسیار کمتر از آن چیزی است که مردم قدرشناس شهرمان سزاوار آن هستند .

وی در پایان متذکر شد: اما گذر زمان بستر احراز عین عملکرد و موفقیت بوده و شورا نیز کم و کیف کاری خویش را به اراده و عزم محققان، صاحب‌نظران و منتقدان منصف در محک تحقیق و قضاوت می‌گذارد تا انعکاس حقایق در آینه زمان و اذهان سروران تجلی یابد.