به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در سومین جلسه شورای معاونین این دستگاه گفت: در شهرستان دورود در بخشهای مختلف تلاش های خوبی صورت گرفته و تعاملهای مناسبی با مسئولین شهرستان انجام شده بطوری که یکی از بنیادهای موفق استان می باشد.

مرادروشنی افزود: ما در شرایطی هستیم که از طرفی یک گروه طالب موفقیت ما هستند و دل در گرو موفقیت ما و خود دارند و از طرف دیگر بعضی ها مترصد توقف ما هستند و یا اینکه ما را دچار پس رفت کنند ولی به برکت خون این همه شهید که تقدیم انقلاب نمودیم، قبول کرده ایم که تا پایان بمانیم.

وی تصریح کرد: با توجه به مولفه هایی که امام و رهبری معرفی کرده اند، بنیاد خوشبختانه از نظر فرهنگی و اجتماعی و در نظر مردم در جایگاه مطلوبی قرار دارد. بطور مثال می بینیم روز شهید که فرا می رسد همه دل در گرو شهید و شهادت دارند و این نشان از این است که فرهنگ ایثار و شهادت یک فرهنگ ماندگار است و در عمق جان مردم ریشه دارد.