به گزارش خبرگزاری برنا در استان تهران، بمناسبت هفته سلامت و به منظور ارائه خدمات غربالگری بیماری های غیرواگیر به مردم فهیم و شریف شهرستان قدس روز جمعه  مورخ 8/2/96 از ساعت 10  الی  15 تعداد دو غرفه سلامت در محل مصلی نماز جمعه شهرستان توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس برگزار گردید.

در این غرفه ها، که با استقبال چشمگیر نمازگزاران محترم قرار گرفت نسبت به ارائه خدماتی همچون بررسی و اندازه گیری قند خون، فشار خون و مشاوره روانشناسی و تغذیه و آموزش سلامت به نمازگزارن محترم صورت گرفت. همچنین تعداد زیادی بروشور و پمفلت با موضوعات مختلف آموزشی بین مراجعین توزیع گردید.

دکتر میرشریفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس ضمن حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه از غرفه برپا شده بازدید و هدف از اجرای این برنامه را آگاهی مردم در زمینه "زندگی سالم با نشاط و امید" و ارتقای سطح آگاهی ایشان در خصوص لزوم انجام معاینات دوره ای و غربالگری بیماری های غیرواگیر دانستند.