به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان،  رییس کل دادگستری لرستان در جلسه مشترک با رییس کنوانسیون جهانی حقوق کودکان وزارت دادگستری، گفت: قطعا" کودکان و زنان به دلیل روحیه آسیب پذیرتری که دارند می بایست در مراجع قضایی مورد حمایت قرار گیرند و در روند رسیدگی به پرونده آنها حساسیت بیشتری اعمال گردد.

جعفربدری افزود: این مهم نیازمند بروز رسانی قوانین حاکم بر حقوق زنان و کودکان می باشد، از سوی دیگر نیز قضات محاکم با درایت و نگرش ابعاد مختلف اجتماعی در عرصه روانشناسی کودکان و زنان می بایست دقت عمل لازم را مبذول دارند.

رییس شورای قضایی سپس خاطر نشان کرد: خوشبختانه در دادگستری لرستان، دفتر حمایت از زنان و کودکان که زیر نظر معاونت فرهنگی مشغول به فعالیت است گامهای خوبی در جهت تحقق اهداف این مهم و همچنین توسعه دفاتر حمایت از زنان و کودکان به مجموعه های قضایی شهرستانها و بخشهای استان برداشته است.

وی با بیان اینکه بمنظور پیشگیری از جرایم، حمایت قضایی از زنان و کودکان بسیار ضروری است تاکید کرد:  پیشنهاد می شود با بازنگری در آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری چتر حمایتی این نهاد قانونی حتی اگر به صورت زیر مجموعه ای هم که شده ، حمایت از زنان را که بعضا" مادران کودکان بزه دیده یا در معرض بزه می باشند و یا اینکه خود زنان آسیب دیده از جرایم را در نیز دربربگیرد.

بدر یادآورشد: قطعا" این اقدام به دلیل تشابه در آسیب پذیری این دو طیف بسیارحساس از جامعه، همخوانی خواهد داشت، تقویت شعب استانی مرجع ملی کنفوانسیون حقوق کودک توسط وزارت دادگستری، اقدام دیگری است که به نفع همگان می باشد و قدرت پیشگیری ، پرورش و بازپروری را در سراسر کشور گسترده وهماهنگ خواهد نمود.