به گزارش  خبرگزاری برناازلرستان،  رییس دادگستری و رییس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دلفان در فرمانداری این شهرستان بیان داشت : تمامی ادارات موظفند در راستای پیشگیری از وقوع جرایم ، اقدامات لازم را بعمل آورده و دادگستری لرستان نیز درخصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با متصرفین برخورد قاطع و بازدارنده ای را داشته است.

 علی صفربیرانوندتاکید کرد: برخورد با تخریب کنندگان منابع طبیعی ، زمین خواران و کوه خوارن  و تمامی سوء استفاده کنندگان از منابع طبیعی و اراضی ملی بایستی بدون هیچگونه اغماضی از طرف دستگاه قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند تا هم حقوق عمومی حفظ شود و هم قدرت تکرار اینگونه جرایم کاهش یابد، همچنین رسانه ها موظفند که براساس رسالت آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی، مصادیق جرایم در این حوزه را به آگاهی مردم برسانند زیرا مردم بهترین مدافعان از حقوق اجتماعی خودشان هستند.  

وی اظهار داشت : هدف اصلی از تشکیل این جلسات، پیشگیری از تخریب اراضی ملی ، جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز و تصرف اراضی ملی است بنابراین رسیدگی به پرونده های مهم در این حوزه می تواند روند رسیدگی ها را تسریع نماید، خروجی اینچنین جلساتی هماهنگی بین دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی و انتظامی در این خصوص است.

رییس دادگستری دلفان افزود: همواره دادگستری آمادگی کامل جهت برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان را طبق قوانین داشته و در این راستا شعبات ویژه ای جهت رسیدگی به اینگونه موارد تشکیل گردیده است و خوشبختانه نیروهای اطلاعاتی ،امنیتی وانتظامی همکاری خیلی خوبی با دستگاه قضایی داشته و دارند و می طلبد سایرادارات متولی این امر مانند منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز همکاری بیشتری را مبذول دارند تا از سایر تبعات اینگونه جرایم جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسان حقوقی ادارات متولی امر نسبت به جمع آوری دلایل کامل و ادله اثبات دعوا تلاش نمایند تا رسیدگی به پرونده ها بدون نقص صورت پذیرد.