به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛ مسابقات کشتی آزاد خردسالان استان مرکزی با هدف شناخت نفرات برتر برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور با شرکت ۹۰ ورزشکار از شهرستان های اراک، دلیجان، محلات، خمین، ساوه، زرندیه، شازند و غرق آباد طی پنج دوره با انجام ۸۸کشتی در اراک پیگیری شد که در نهایت در وزن ۳۰ کیلوگرم علی محمد طاهری از خمین، وزن ۳۳ کیلوگرم محمدامین خانکی از ساوه، وزن ۳۵ کیلوگرم مهدی جهانیان از ساوه، وزن ۳۸ کیلوگرم ابوالفضل شیر نژاد از ساوه، وزن ۴۲ کیلوگرم مهدی جعفری از خمین، وزن ۴۷ کیلوگرم رضا همایی به طور آزاد، وزن ۵۳ کیلوگرم احسان قیصرخواه از غرق آباد، وزن ۵۹ کیلوگرم محمدجواد مظفری از ساوه، وزن ۶۶کیلوگرم امیرمسعود جانباز از ساوه، وزن ۷۳ کیلوگرم فاضل قادری از ناحیه یک اراک و در وزن ۸۵ کیلوگرم حسین دلاور از ساوه عناوین نخست را کسب کردند.

در رده بندی تیمی هم، تیم کشتی خردسالان ساوه در سکوی نخست ایستاد، غرق آباد نایب قهرمان شد و ناحیه یک اراک در جایگاه سوم قرارگرفت.

مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نونهالان استان مرکزی نیز پس از انجام ۱۴۴ کشتی طی پنج دوره با برتری تیم کشتی نونهالان ساوه پایان یافت .

مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نونهالان استان مرکزی با شرکت ۱۲۹ کشتی گیر از شهرستان های اراک، دلیجان، محلات، خمین، ساوه، زرندیه، شازند، نیمور  و غرق آباد در قالب ده تیم در سالن کشتی پنجم مرداد اراک برگزار شد و در پایان در اوزان یازده گانه نتایج زیر به دست آمد.

در وزن ۳۲ کیلوگرم مهدی میرزایی از ساوه، وزن ۳۵ کیلوگرم مهدی محمودی (آزاد)، وزن ۳۸کیلوگرم امیرمحمد میان محله از ساوه، وزن ۴۲ کیلوگرم محمدامین مسعودی از غرق آباد، وزن ۴۷کیلوگرم سجاد ملکی(آزاد)، ۵۳ کیلوگرم محمدمهدی شیخلر از ساوه، در وزن ۵۹کیلوگرم مهریار رسولی (آزاد)، در وزن ۶۶کیلوگرم فرزاد زندی از دلیجان، در وزن ۷۳ کیلوگرم علی رشادی فر از ساوه، در وزن ۸۵کیلوگرم محمد بابایی از ساوه و در وزن ۱۰۰کیلوگرم محمد تاج آبادی از ناحیه یک اراک مقام های اول را کسب کردند.

در رده بندی تیمی هم، ساوه در سکوی نخست ایستاد، ناحیه یک اراک نایب قهرمان شد و زرندیه در جایگاه سوم قرار گرفت